Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Veryser Verhaeghe

Kerkevijverstraat 3

9340 Lede

Hoofdapotheker: Peter Veryser

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0806 011 206

Machtigingsnummer APB: 413403

Telefoonnummer: 053 80 24 56

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.